top of page
IMG_0639.heic

Tigris Private 5G LabKit

Akademik çalışmalarda kullanılması amacıyla gerekli tüm birimlerin birarada  olduğu, uçtan uca 4&5G NSA full şebeke LabKit’i hazırladık.

Amaç, lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerindeki ders ve tez çalışmalarında:

  • Cihaz / user equipment geliştirme,

  • Air interface Rf ve anten teknolojileri,

  • CPRI, eCPRI, open front haul teknolojileri,

  • PDCP, SDAP, RRC, MAC, PHY L/H tüm katmanlar için kısmi ya da bütünsel algoritma/kod geliştirme,

  • Çekirdek şebeke

Alanlarında araştırma ortamı sağlamaktır.

Bu esnada tüm kodlar görülebilir ve tüm  mesajlaşma paketleri wireshark ile izlenebilir olacaktır.

5G Şebeke: Araştırma
5G Şebeke: Görüntü
5G Şebeke: Liste
bottom of page